KONSPOL HOLDING SP. Z O.O.
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA KURCZAKA

ul. Grottgera 40
33-300 Nowy Sącz
T: (18) 449 55 26
(18) 449 55 54

F: (18) 443 57 20
E: handlowy@konspol.com.pl
www: konspol.com.pl

"Konspol Holding" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 33-300 Nowy Sącz ul. Grottgera 40 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000087441, NIP: 734-10-63-873. Wysokość kapitału zakładowego: 70.517.400,00 zł /siedemdziesiąt milionów pięćset siedemnaście tysięcy czterysta/